define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. define( 'WP_CACHE', true ); // Powered Cache /** * WordPress için taban ayar dosyası. * * Bu dosya şu ayarları içerir: MySQL ayarları, tablo öneki, * gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi için * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php düzenleme} * yardım sayfasına göz atabilirsiniz. MySQL ayarlarınızı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. * * Bu dosya kurulum sırasında wp-config.php dosyasının oluşturulabilmesi için * kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp, ismini "wp-config.php" olarak değiştirip, * değerleri girerek de kullanabilirsiniz. * * @package WordPress */ // ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // /** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */ define( 'DB_NAME', 'vitamind_izayn' ); /** MySQL veritabanı kullanıcısı */ define( 'DB_USER', 'vitamind_izayn' ); /** MySQL veritabanı parolası */ define( 'DB_PASSWORD', 'zdVMW@;#Rs,-' ); /** MySQL sunucusu */ define( 'DB_HOST', 'localhost' ); /** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */ define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' ); /** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Eşsiz doğrulama anahtarları. * * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı! * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir. * * @since 2.6.0 */ define( 'AUTH_KEY', 'xZ{Ir_UDZE=^=]mw@5HR%?wA|zB(Zhu_5129 ]-mt2z49nHr?$^7QeL*Y~! $U#p' ); define( 'SECURE_AUTH_KEY', '{pL94}a$,bRQSew2#Y2@MNbu%Zy.9@SPURHEA;suSaP;qJ~-#_yP' ); define( 'LOGGED_IN_KEY', 'T&t#)tH<}T%~~mCLXT=/QH;jK*#R@R03y^Vn5okTY%re:8Oy?WC,B,:j:lx!tZ:' ); define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'P^ZiQ {/g}53c_4xqYdBPZG-fUvJwh8g}+LP.3h,#oE0@o7|lE>40ZO*DAZtKYE~' ); define( 'LOGGED_IN_SALT', 'Dl7>%[oRT1*&2G[6E}j#/q@imTa5)bADp(1adDFaUHVOaH.A~qSXH1ZFa4.yoyt/' ); define( 'NONCE_SALT', '=R]%M+j24L73.([KWuI]U[Y 6vj9mxQUaQp]ABHqBX@Zm3l.eX>CTI ASGQ]e+jI' ); /**#@-*/ /** * WordPress veritabanı tablo ön eki. * * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz. * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen. */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Geliştiriciler için: WordPress hata ayıklama modu. * * Bu değeri "true" yaparak geliştirme sırasında hataların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz. * Tema ve eklenti geliştiricilerinin geliştirme aşamasında WP_DEBUG * kullanmalarını önemle tavsiye ederiz. */ define('WP_DEBUG', false); /* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ /** WordPress dizini için mutlak yol. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** WordPress değişkenlerini ve yollarını kurar. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp() in /home/vitamindizayn/public_html/wp-blog-header.php:16 Stack trace: #0 /home/vitamindizayn/public_html/index.php(48): require() #1 {main} thrown in /home/vitamindizayn/public_html/wp-blog-header.php on line 16